Práce ateliérů ZAN

ATRIOVÉ BLUDIŠTĚ

Miroslav Faist

Anotace

Bludiště je vytvořeno ve svahu pod kostelem Svatého Mikuláše, skládá se ze tří podlaží, ve kterých se nachází 6 slepých cest vedoucích do atrií. Nezastřešená atria návštěvníkům slouží k odpočinku, k zamyšlení a meditaci. V bludišti se lze orientovat podle světla pronikajícího do objektu přes střešní světlíky. Na hlavních cestách je více světlíků, než na cestách slepých , díky tomu intenzita světla ukáže správný směr. Střešní terasy bludiště jsou přístupné z terenních schodišť, které vedou po obou stranách objektu.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová