Práce ateliérů ZAN

ANALÝZA STAVBY

Lukáš Němec

Anotace

Portsoken Pavilion je ústředním prvkem nového veřejného náměstí. Malá budova je součástí širšího občanského cíle poskytnout prostor pro akce a volný čas. Jedná se o jednopodlažní nadzemní podlaží, ale využita je také část bývalých podzemních tunelů k umístění úrovně suterénu pro provozovny, zázemí, kuchyně a toalety. Toto významně snížilo množství pozemků potřebných nad zemí a díky tomu poskytlo více veřejného prostoru v okolí stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková