Práce ateliérů ZAN

LABYRINT/BLUDIŠTĚ

Emílie Čejková

Anotace

OBOUSMĚRNÝ LABYRINT: Labyrintem hledáme cestu - cestu v sobě, v myšlenkách, v pocitech. Uzavře nás do naší mysli, abychom se po jejím zdolání mohli otevřít světu. Obejme nás a my zůstáváme sami. Až na konci naší cesty máme možnost sdílet tu chvíli s ostatními. Dát se můžeme ale i opačným směrem - odpojit se od společnosti a více se věnovat sami sobě. Volba cesty je na každém z nás.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová