Práce ateliérů ZAN

Mýdlo a mýdlenka

Veronika Válková

Anotace

Zadání bylo složeno ze dvou úkolů. Vytvořit funkční mýdlenku a k ní mýdlo, které s ní bude korespondovat. Tyto dvě části mají dohromady vytvořit harmonický celek. V mém návrhu mýdlenky se především zabývám odtokem do umyvadla, který ulehčuje údržbu plochy v okolí podložky. Inspiruji se listy, jejichž žebra v návrhu tvoří odkládací plochu pro mýdlo. Bázi čepele nahrazuje odtokový kanálek uprostřed žeber se spádem do umyvadla.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová