Práce ateliérů ZAN

Dům pro Pénelope

Sára Malá

Anotace

Královna Pénelope je manželka Odyssea, jež je pokládána za vzor manželské ctnosti. Můj návrh domu pro Pénelope má znázorňovat naději, kterou si Pénelope udržovala při čekání na svého muže. V domě se mohla ukrýt před 108 nápadníky a nerušeně vyhlížet Odyssea.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský