Práce ateliérů ZAN

LABYRINT / BLUDIŠTĚ - KASÁRNÍ NÁMĚSTÍ V CHEBU

Filip Černý

Anotace

KONCEPT STAVBY INTERPRETUJE POZOROVATELI BLUDIŠTĚ A LABYRINT, JAKO JEDEN OBJEKT, KTERÝ JE TVOŘEN PRÁVĚ Z TĚCHTO DVOU HLAVOLAMŮ. JE ZDE SNAHA O DOCÍLENÍ ROVNOVÁHY MEZI BLUDIŠTĚM A LABYRINTEM, AŤ UŽ PŮDORYSNÝM TVAREM (YIN YANG) NEBO CELKOVÝM OBJEMEM NAVAZUJÍCÍM POCIT PROTIVAH. JEDNÁ SE O OBJEKT KRUHOVÉHO TVARU S PRŮMĚREM 30 M O CELKOVÉ VÝŠCE 10,1 M.MÁ DVĚ PODLAŽÍ, PŘIČEMŽ JEDNO JE POD ÚROVNÍ TERÉNU. VEDE ZDE RAMPA O SKLONU 1,11 % SMĚREM DOLŮ K TOČITÉMU SCHODIŠTI, KTERÉ SE NACHÁZÍ VE STŘEDU. TATO CESTA JE CESTOU LABYRINTU. BLUDIŠTĚ SE NACHÁZÍ NA ÚROVNI ± 0.000. OBJEKT NENÍ ZASTŘEŠEN. STĚNY BLUDIŠTĚ A LABYRINTU JSOU PROTI SOBĚ SKLONĚNÉ, VYTVÁŘÍ TAK EFEKT ROVNOVÁHY.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová