Závěrečné práce

KONVERZE AREÁLU BRANICKÝCH LEDÁREN - PRAHA 4

Rain Tomáš

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Konverze areálu Branických ledáren je snahou o nalezení vhodného využití pro chátrající secesní areál s přihlédnutím k současným trendům a vytvoření lukrativního místa, které by bylo podnětným impulzem pro celkové zvelebení této roztříštěné lokality. Cílem práce bylo citlivě zrekonstruovat nevyužívané objekty, najít vhodné využití, které jsem v rámci bádání zacílil na aktuálně politicky diskutované téma – Slovanskou epopej od Alfonse Muchy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.