Práce ateliérů ZAN

Forma na želé

Tereza Chybová

Anotace

Forma na želé byl náš druhý produkt pro tento semestr. Chtěla jsem, aby tvar působil zajímavě a probudil v člověku zvědavost. První formu, kterou jsem navrhla a od které se odvíjela i má další tvorba na toto téma, vychází z nekonečného prstence. Na mě to působí jako jakési vlnění, a proto se v tomto duchu vymodelovala formu, která tuto myšlenku reprezentuje. Nakonec jsem se vrátila opět k první formě, kde jsem srovnala vlnění do původních, nezkroucených geometrických křivek. Tak vznikl třetí model. Formy by měly dávat dohromady smysl, ale zároveň fungovat i jednotlivě.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš