Výstava ateliérových prací

REVITALIZACE DOLU BÍLINA – Město Duchcov

Kateřina Kurešová

Anotace

Mezi Krušnými horami a Českým středohořím leží hnědouhelná pánev a v ní je vytěženo několik "kráterů". Tím největším je lom Bílina, jehož okolím jsme se tento semestr zabývali ve spolupráci s krajinářskými architekty. Po společném vyřešení koncepce rekultivace území lomu jsem se zabývala rozhraním města Duchcov s budoucí krajinou. Cílem bylo město co nejvíce napojit a otevřít zpět do krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.