Závěrečné práce

Pobytové a odlehčovací centrum pro osoby s Parkinsonovou chorobou

Bc. Pavla Zvěřinová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je návrh pobytového a odlehčovacího centra pro osoby trpící Parkinsonovu chorobou. Centrum poskytuje krátkodobé ubytování, zdravotní péči a služby související s rehabilitací Parkinsoniků. Nová budova je co nejcitlivěji začleněna do svažitého terénu a reaguje na vyjímečnost okolí. Stavba je umístěna do historické části Prahy a vytváří nové pohledy do okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.