Práce ateliérů ZAN

Galerie na rozhraní

Jakub Kafka

Anotace

Návrh galerie na konceptu kontrastu stísněného prostoru versus otevřeného, jasného světla versus tmy. Primární v návrhu bylo využití přírodního světla, pokud možno nevyužívat umělé osvětlení Dvoupodlažní stavba zapuštěná do terénu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová