Práce ateliérů ZAN

Sombra Kampa

Lukáš Rázl

Anotace

Zvolil jsem si náplavku na Kampě z důvodu že dnešní situace je v žalostném stavu. Je zde pár zničených laviček které již neslouží a ty jsem se rozhodl nahradit. Zároveň je zde krásný výhled na prahu a tak se ze sezení stala i malá vyhlídka směrem na Karlovy lázně. Za tímto účelem jsem požil principy z pátého pokoje které mi umožnili vyrovnat se s terénem. Hlavní princip pátého pokoje je překrývání jednoho kvádru druhým do různých směrů nejlépe do tvarů písmen T a X. Ze tvaru X jsem vyšel i v zadání Soklíku zde jsem kladl důraz na krásné materiály a spojení tmavého dřeva s barevným a světlím sklem. Jako dřevo jsem zvolil Americký Ořech a sklo je z recyklovaných střepů neboli Brokisglas

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová