Práce ateliérů ZAN

Studentské bydlení

Juraj Námešný

Anotace

Riešenie otázky študentského bývania v meste Žiar nad Hronom (Slovenská republika). Spolupráca, sebauvedomenie, budúcnosť. Tri ideové princípy pre mladých ľudí a ich bývanie v komplikovanej mestskej štruktúre Žiaru nad Hronom.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler