Závěrečné práce

Pivovar na Malé Straně, Praha

Bc. Zdenka Steinerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt restauračního pivovaru v centru města. Malé pivovary jsou, narozdíl od chemizované pivovarské velkovýroby, nositeli vysoké české pivní kultury.Těší se čím dál větší oblibě. Návrh zahrnuje pivovarský provoz, restauraci apivovarské muzeum. Pozemek se nachází na Malé Straně v Praze. Součástí zadání se tak stává i vyrovnat se s významným historickým prostředím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.