Práce ateliérů ZAN

Kruhový labyrint

Aneta Byrtusová

Anotace

Jedná se o dvoupodlažní labyrint. V prvním labyrintu máme možnost volby směru, a můžeme určit, kterou cestou se vydáme abychom došli do středu. Nejsou tam ale žádné slepé uličky, takže vždy dojdeme do cíle. Naopak v druhém labyrintu nemůžeme rozhodovat jestli jít vpravo, anebo vlevo. Musíme se nechat vést vysokými zdmi, což nám dává prostor k zamyšlení a relaxaci.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová