Práce ateliérů ZAN

LABYRINT SPOJENIA

Miroslav Fárek

Anotace

LABYRINT SPOJENIA... ARCHITEKTÚRA VERZUS PRÍRODA... KONTRAST VYTVÁRA HARMÓNIU... ČLOVEKOM POSTAVENÉ HMOTY, KAMENE, MONUMENTY... VYTVORENÉ OSTRÉ UHLY... HRANY... ROVNÉ STENY... PRÍRODOU VYTVORENÝ PODKLAD... JEMNÁ, ORGANICKÁ A KOPCOVITÁ LÚKA... HRA SO SVETLOM A SLNKOM... CITLIVÉ ZASADENIE DO TERÉNU... ČISTÉ LÍNIE VEDÚCE K POKOJU A ODDYCHU... LABYRINT... GENIUS LOCI...

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová