Práce ateliérů ZAN

Anotace

Při hození oblázků do vody se vytvoří mnoho kruhů, které se vzájemně prolínají. Tento aspekt prolínání jsem použila při návrhu včelnice na rybníku. Stavba se skládá ze 4 částí, které mají kruhový tvar. Hlavní budova je tvořena ze dvou prolínajících se kruhů, které tvoří pracovní a odpočinkové zázemí pro včelaře. Samotná včelnice je umístěna kousek od hlavní budovy a je přístupna pomocí loďky. Návrh má souznít s přírodou a doplňovat ji.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová