Práce ateliérů ZAN

Nekonečný příběh

Milan Holeček

Anotace

Letenské sady, které jsem si zvolil jako krajinu svého srdce se nacházejí v Praze nad řekou Vltavou. Přestože se jedná o park uprostřed města, člověk zde má pocit klidu a pokoje. Rozlehlost a pestrost prostoru v sadech navozuje pocit neznáma a nutí nás postupovat dále parkem. Hlavní myšlenkou, kterou jsem si odnesl, byl tento pocit nekonečnosti možností a jakéhosi příběhu, který zažíváme při procházení parkem a pokusil jsem se ho přenést do staré odkalovací nádrže na Kladně. Rozhodl jsem se, že své pocity vyjádřím pomocí ostrovů, které budou různě propojeny a každý z ostrovů bude působit jinou atmosférou. Vodní hladina nás izoluje od ostatních ostrovů a vzbuzuje pocit tajemna z toho, co je na druhé straně lávky. Díky tomu můžeme chodit po nádrži a vždy najdeme novou cestu k cíli.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková