Práce ateliérů ZAN

Anotace

Skľúčenosť, nedostatok súkromia, málo pohybu a neproduktivita. Pocity spôsobené sociálnym odstupom a izoláciou. V dobe covidu je každá miestnosť navyše vzácna. FOKUS je stavba tvoriaca čistý, striktný a efektívny priestor pre maximálnu koncentráciu. Spája fyzickú prácu s psychickou a poskytuje dostatočnú plochu pre pohodlie, produktivitu a súkromie. Prepojenie exteriéru pomocou terasy a množstva okien navyše dodáva pocit kontaktu s vonkajším prostredím, ktorý je v tejto dobe taký vzácny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.