Práce ateliérů ZAN

Anotace

Naším úkolem bylo navrhnout domek pro apiterapii - terapii včelami. Tvar domu vznikl na základě určení stavby, terapie včelami znamená ozdravení člověka, respektive tvar budovy, také by mělo mít vliv na zdraví člověka. Je třeba říci, že pyramidy jsou stále považovány za první zázrak světa, jehož klíč k tajemství ještě nebyl plně odhalen. Nicméně, to je již prokázáno, že správný geometrický tvar pyramidy s přesně definovaném poměru stran a úhlů (princip "zlatého řezu") má silný energetický účinek na všechny živé bytosti, a dokonce i na neživé objekty. Tento dům terapie je kouzelné místo, které se nachází v lese

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová