Práce ateliérů ZAN

STRÁŽNÍ

Markéta Sirotná

Anotace

Včelín navrhuji do mnou zvoleného prostředí Beskyd. Cílem projektu bylo začlenit budovu do krajiny a nenarušit její ráz. Ovlivnění okolního prostředí touto drobnou architekturou minimalizuji částečným zapuštění stavby do terénu. Včelař v této budově zaujímá pozici strážce, který má dohled nad svým včelstvem skrze výhled ze svého pracovního místa. Velkorysé okno v průčelní fasádě shledávám za velmi důležitý prvek v kontextu celé budovy, který vytváří propojení interiéru s horskou loukou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová