Práce ateliérů ZAN

Mýdlo a mýdlenka

Vanda Pokorná

Anotace

Zadáním semestrální práce bylo vytvořit mýdlenku a mýdlo. Snažila jsem se vytvořit mýdlenku, která by měla zároveň napomáhat návratu tuhých mýdel, které jsou v dnešní době často nahrazovány tekutými. Mýdlenka, kterou jsem vytvořila zajistí odvod přebytečné vody a zároveň má elegantní tvar vhodný do různých druhů koupelen.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová