Práce ateliérů ZAN

GALERIE NA ROZHRANÍ

Kseniya Kavalionak

Anotace

Můj koncept vychází z myšlenek spisovatele a filosofa německého původu Eckharta Tolleho, které podněcují k nalezení harmonie a životní rovnováhy. Stejně tak setkání s kvalitním uměleckým dílem je impulsem k obnově vnitřního světa, nezanechává lhostejnost, ale přináší radost. Galerie by měla být místem, kde se rozvíjí návštěvníkova zvědavost a smysl pro krásu, i obecná péče o kulturní a intelektuální dědictví. V návrhu pracuji s kontrastem úzkých a v podzemí temnějších přístupových cest a hlavního nejvíce prosvětleného sálu s vloženou galerií. Boční klínová část stavby obsahuje pomocné provozy, v rozšiřujícím se závěru je umístěna kavárna. V podzemí za kinosálem se klínová chodba rozšiřuje do podoby bočního výstavního sálu osvětleného shora světlíky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Michaela Brožová