Práce ateliérů ZAN

Anotace

Předlohou a inspirací byl Louis Isadore Kahn, jenž ve své tvorbě využíval jednoduchých geometrických tvarů jako jsou čtverec, kruh nebo trojúhelník. Pavilon dělí na poloviny příčné schodiště mezi dvěma stěnami a jeho zábradlí protínají kruhové otvory, stejný tvar se opakuje i na jihovýchodní fasádě. Patro má podobu ochozu, resp. galerie odsazené od obou průčelí. Nad schodištěm je světlík přes šířku pavilonu, velkorysý dojem podporuje také vysoký vstup na severozápadní fasádě.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann