Práce ateliérů ZAN

Anotace

Je důležité nezapomínat na místní historii. Historií Kladna je průmysl, který zasáhl i místní krajinu. Dnes již některé průmyslové stavby pohltila příroda zpět. To potkalo i vrapickou odkalovací nádrž, která je dnes pouhou betonovou jizvou krajiny. Spojením historie s novým účelem vdechneme nádrži nový život a nebude dále pouhým stínem minulosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková