Práce ateliérů ZAN

RD s fitness

Jiří Kouba

Anotace

Pozemek domu se nachází v rušné lokalitě Prahy na Žižkovském nákladovém nádraží, které je pohodlně dostupné městskými tramvajovými linkami. Dům bude situován do středu přírodního parku. Od okolí stavby se odvíjí jak jeho hmotové, tak i dispoziční řešení. Objekt je složen ze dvou objemů rozdělenými menší drobnou hmotou s k sobě vrcholy orientovanými pultovými střechami. Svým atypickým vzhledem, převážně díky svému neobvyklému zastřešení, upoutává na sebe pozornost od všední zástavby, a tudíž tak zaujímá potencionální uživatele služby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Rössler