Práce ateliérů ZAN

Potraviny

Nikola Nosková

Anotace

Dům byl navržen jako kombinace studentského bydlení a prodejny potravin. Vstup do obchodu se nachází na severní fasádě, která je celoplošně prosklena a nabízí zákazníkům pohled do interiéru, resp. výhled na ulici. Součástí prodejny je vedle pultu a zázemí pro zaměstnance také bar pro rychlé občerstvení. Byt má na severní fasádě samostatný vstup, na který navazuje schodiště při východní stěně. Obytný prostor s kuchyní a jídelnou je stejně jako ložnice napojen na jižní terasu přístupnou posuvnými francouzskými okny. Kuchyně má rovněž rozměrné okno orientované na západ.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann