Práce ateliérů ZAN

Lezecká stěna

Jáchym Pojezdný

Anotace

Dům se dělí na dvě části – lezeckou stěnu na severu a na byty na jihu. Vstup do sportoviště je přes závětří na severní fasádě, na vstupní halu s barem navazuje prosklený prostor pro lezení přes celou výšku budovy, osvětlený prosklenou stěnou. Venkovní stěna na východní fasádě je přístupná chodbou podél šaten. Z východní fasády na zvýšeném terénu je i vstup do obytné části. Dva shodné byty sestávají z obytného prostoru s kuchyní, ložnice a příslušenství. Dvouramenné schodiště do bytů osvětluje prosklená stěna.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Pavel Ullmann