Závěrečné práce

Bytový dům na praze 4 - Pankráci

Bc. Anna Kožíšková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Pozemek navrhovaného objektu se nachází v ulici Pujmanové v Praze 4 - Pankráci. V těsné blízkosti se nachází park Družba v přírodně krajinářském slohu. Koncept návrhu je založen na vytvoření atraktivního bydlení orientovaného krásnými výhledy do tohoto parku s kvalitním řešením parteru a zeleně. Navržený objekt tvoří dva polouzavřené bloky, které stojí na podzemních garážích s pochozí zelenou střechou. Základ konceptu je založen na pocitovém pronikání nově vytvořeného parku ve vnitrobloku a stávajícího parku Družba. Mezi oběma bloky je umístěna komunikace na rostlém terénu s parkovou úpravou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.