Práce ateliérů ZAN

Bistro U Lisu

Markéta Zajícová

Anotace

Bistro U Lisu je podnik navržený v rámci přesunu epicentra vesnice Vrbice, nacházející se v malebné oblasti Modrých Hor na Moravě. Prostor tvořený dvěma symbolickými čtverci, které obsahují část obslužnou a část pro zákazníky, reprezentuje náladu celé obce, která jako taková je poměrně zatížena turismem z jedné části a z druhé je téměř výhradně obývána „Vrbičáky“. Samotný objekt je otevřený k hlavní cestě a důmyslně pracuje se dřevem, pomocí nějž je vytvářena nálada jak v exteriéru, tak interiéru a to díky lamelám skrz které, buď proniká denní světlo, nebo jsou využity jako textura fasády.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martin Kropáč, MSAAD