Práce ateliérů ZAN

Dům pro ševce

Petr Kolmáš

Anotace

Dům je vymyšlen tak, aby propojil a naplnil dvě roviny lidského života - osobní a pracovní. Koncept jasně odděluje ševcovskou dílnu, tedy práci, od obytných prostor, které na sebe velmi logicky navazují díky vertikálnímu dělení domu. Důležitým prvkem domu je transparentnost fasády na severní straně, která umožňuje otevření hlavních místností domu do zahrady a vytváří tak pocit propojení domu s jeho exteriérem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jiří Hůrka