Práce ateliérů ZAN

Schránka na memorabile

Václav Procházka

Anotace

Má vzpomínka je ve formě dopisů, které si s mojí přítelkyní posíláme jednou do roka. Je to jakási tradice, abychom měli, nejen fotografie či videa, ale aby byly zaznamenány i naše pocity a zážitky právě formou dopisu. Dopisy si rádi pročítáme a zpětně si připomínáme předešlé roky našeho vztahu. Probíráme, jak jsme se posunuli v našem vztahu, a jak se s přibývajícím věkem měníme. Postupem času budou dopisy přibývat a bylo by vhodné dopisy uchovávat chronologicky a mít nějaké konkrétní místo k jejich ukládání. Jakým způsobem ukládat větší množství listů, aby se zachovala posloupnost, jsem se snažil vyřešit svitkem, na který by se kopie dopisů lepily a následně zarolovaly do krajních rolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš