Práce ateliérů ZAN

Příbory na salát

Václav Procházka

Anotace

Zadáním bylo navrhnout příborový set na salát. Dnešní trh s jídelními pomůckami je plný nejrůznějších setů, určených k promíchávání salátů. Škála zpracování, provedení a používaných materiálů nikdy nebyla větší než dnes. Proto jsem navrhl produkt funkční a praktický, splňující všechna kritéria pohodlného užívání. Tvar je inspirován kapkou, která vzniká postupným přechodem z profilu V, který zajišťuje pevnost rukojeti a právě díky profilu je zde možnost příbory uložit do sebe.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš