Práce ateliérů ZAN

Vícegenerační bydlení v Šáreckém údolí

Tomáš Prokop

Anotace

Náplní ateliérové práce je návrh společného bydlení v údolí Šáreckého potoka. Jedná se o jednopodlažní objekt vepsaný do čtvercové půdorysné sítě s důrazem na propojení interiéru s exteriérem. Díky svému částečnému zapuštění pod úroveň terénu zůstává kolemjdoucím skryt, ale zároveň nabízí úchvatný výhled na zalesněné úbočí svahu s dominantou kostela sv. Matěje.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Martina Buřičová