Práce ateliérů ZAN

HMOŽDÍŘ, STÍNIDLO

Markéta Dvořáková

Anotace

HMOŽDÍŘ_Prvním z témat druhého semestrálního zadání byl návrh hmoždíře a tlouku. Svou snahu jsem soustředila na vytvoření takového hmoždíře, který bude mít čistý a jednoduchý vzhled respektující tradici, zároveň ale bude vybízet k experimentování a hře v moderní kuchyni. PAPÍROVÉ STÍNIDLO_ Druhým z témat druhého semestrálního zadání byl návrh papírového stínidla na světlo. Mou snahou bylo vytvořit takové stínidlo, které bude využívat kresby struktury recyklovaného papíru a tahu štětce v barevném nátěru.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Adéla Bébarová