Závěrečné práce

Kreativní město,Litomyšl 2025

Bc. Tomáš Kroužil

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem diplomové práce je urbanistický rozvoj města Litomyšl se zaměřením na definování hlavních rozvojových ploch a jejich možností. Cílem je definování budoucích vztahů v území v reakci na vybudování obchvatu R35. Následné doplnění urbánní struktury novou zástavbou vhodných forem naplňující budoucí možné potřeby lokalit.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.