Práce ateliérů ZAN

Atelier Duny

Sára Čopová

Anotace

Prvé zoznámenie sa s pozemkom prebehlo z miesta nad ním. Zo svahu sme hľadeli dolu, pomedzí holé kmene stromov, stojac v snehu. Atmosféra miesta a pohľad na zasnežené strechy domov pripomínajúce snehové duny ma sprevádzali celým návrhom. Skúmaný pozemok sa nachádza sa v časti Prahy, v Liboci. Navrhovaná budova je atelierom a zároveň kaviarňou. Poskytuje príimené miesto pre obyvateľov Liboce a inšpiráciou nabité miesto pre architektov a umelcov. Spája v sebe tri priestory s rozličnými funkciami, verejne prístupná kaviareň, ateliér a obytné priestory pre umelcov.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.