Výstava ateliérových prací

VIA PRINCIPALIS

Filip Bernard

Ocenění

Anotace

Návrh zpracovává severní diametr jako „Via Principalis“, kde současný stav neodpovídá významu této osy. Mezi řešená území patří Hradčanská, Letná, ulice Veletržní a oblast nových Bubnů. V návrhu se zaměřuji jak na celkový kontext daného území s ohledem na zbytek Prahy, tak řeším jednotlivá místa. Konkrétně se zaměřuji na materiálová řešení nového náměstí na Hradčanské, okruhu na Letné a nové Veletržní ulice. V rámci celého území se pak vyjadřuji k funkčním, dopravním a kompozičním principům a také stanovuji oblasti kumulace lidí, formováním veřejných prostorů daných lokalit. Jednotlivosti jsou popsány níže.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák