Práce ateliérů ZAN

Špalíček - Malování a kreslení

Anežka Bušková

Anotace

Světlo a stín je inspirací pro budovu věnovanou zájmovému sdružení Malování a kreslení. Jinak strohá budova v čisté bílé barvě je prosvětlena okny různých velikostí. Každé z nich přínáší do jednotlivých místností unikátní hru světla a stínu. V přízemí jedné z nových budov chebského špalíčku naleznou zájemci obchod nejenom plný barev, ale i malířských stojanů, štětců, pláten a dalšího malířského náčiní. V nadzemních patrech, kam návštěvníky zavede postranní schodiště, jsou umístěny rozsáhlé pracovní dílny se zázemím. Poslední patro je určeno pro soukromý apartmán. Budova je zakončena sedlovou střechou, která dotváří charakter náměstí a ponechává ji původní charakter a ráz.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Kamila Amblerová