Závěrečné práce

Pobytové a odlehčovací centrum pro osoby s Parkinsonovou chorobu

Bc. Alena Křížová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout odlehčovací a pobytové centrum pro pacienty s Parkinsonovou chorobou. Centrum má poskytovat širokou škálu rehabilitačních služeb nejen jako každodenní péči pro ubytované pacienty, ale i ambulantně pro pacienty z blízkého okolí. Stavba je umístěna do historické části Prahy, měla by tedy citlivě reagovat na okolní zástavbu a zároveň využí pohledy do okolí, které tato lokalita nabízí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.