Práce ateliérů ZAN

LIVKO v Riegrových sadech

Markéta Kubešová

Anotace

Coworking, návrh nové budovy situované v Praze v Riegrových sadech. Při navrhování této stavby jsem chtěla, aby budova byla přínosem a neblokovala průchod mezi parkem a Rajskou zahradou. Vytvořila jsem tedy prostor, který tato dvě místa spojuje. Budova se skládá ze dvou částí, z coworkingu, kde lidé pracují a colivingu, kde bydlí. Tyto budovy jsou od sebe oddělené a zároveň je mezi nimi určitá symbióza díky propojení střešní terasou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková