Práce ateliérů ZAN

DŮM PRO SOCHAŘE

Anežka Hubníková

Anotace

Návrh dvoupodlažního domu s ateliérem a komorní galerií nacházejícího se na jižním okraji prvorepublikové osady Baba. Nenuceně navazuje na tamější funkcionalistickou tradici a snaží se o minimální energetickou náročnost. Poskytuje domov a štědré kreativní zázemí místnímu sochaři.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Akad. arch. Lukáš Liesler