Práce ateliérů ZAN

Anotace

Neodmyslitelnou součástí každého říčního toku jsou bezpochyby lodě brázdící jejich vody. Projekt Rucan spojuje výhody jak lodí, tak staveb. Umožňuje letní provoz s ubytováním, barem a výhledem na celý ostrov a Barrandovské skály. Hlavním motivem je zrezivělý plášť s černými kovářsky zpracovanými detaily. Paluby jsou pokryty šedým dřevem procházejícím interiérem až po okraj venkovní paluby. Obytný prostor v podpalubí je taktéž řešený šedým dřevěným obložením s černými kovářskými detaily. Celý objekt je možné přemístit, v případě povodně loď odplouvá.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. BcA. Oldřich Sládek