Práce ateliérů ZAN

Anotace

Spousta srandy, spousta lidí, ale co mé oči vidí? Tady vlnku, támhle kámen, s chaosem už bude ámen. Každý člověk, každá kachna, mezi svými krouží, avšak všichni v hloubi duše po intimču touží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Hana Špalková