Práce ateliérů ZAN

Schránka na vzpomínky

Matěj Nedvěd

Anotace

V době jednoduše reprodukovatelného obrazu se naše úložiště plní fotografiemi a videi. Vyfotíme si, natočíme všechno a v mobilu pak prohlížíme nepřebernou směs naší historie. Kolik z těchto záznamů jsou ale opravdu hodnotné vzpomínky? Co s těmito "věcmi" děláme? Jak s těmi nejdůležitějšími zacházíme? Schránka na vzpomínky slouží k uchování právě těch nejvýznamnějších a to na digitálním nosiči s omezenou kapacitou, která nás zákonitě nutí k zamyšlení, zda ten, či onen soubor je hoden. I přes nepatrnou velikost samotné digitální paměti se schránka nikdy neztratí, jelikož jí přísluší čestné místo na větším, nepřehlédnutelném nástěnném objektu. Všem obyvatelům domova tak zůstává na očích a ve chvílích nostalgie je po ruce.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Jan Jaroš