Práce ateliérů ZAN

Vechtrostávka

Antonín Suk

Anotace

Spojení veřejné zastávky a potřeby soukromého bydlení v jedné kompaktní formě. Dům se nachází poblíž obce Mokrosuky, na pozemku bývalé vechtrovny a nevhodně umístěného objektu zastávky, která leží na trati Horažďovice předměstí - Domažlice. Samotná nevyhovující zastávka a nutnost zachování zastávky, je hlavní inspirací pro můj návrh. Vzhledem ke vhodnému situování ke světovým stranám lze vytvořit příjemné podloubí, jak pro veřejnost čekající na zastávce, tak pro rodinu na terase. Dům kombinuje potřeby rodinného života, soukromého bydlení a veřejné dopravy vlakem.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Daria Balejová Bártová