Práce ateliérů ZAN

Anotace

Stavba na úzkém vltavském ostrově s širokou škálou využití od živých hudebních vystoupení, přes divadelní představení až třeba po výstavy. Přístupnost z řeky je zajištěna čtyřmi moly, která jsou zároveň projektována jako kotviště pro lodě či pontony s obslužnými zařízeními (například kontejnery s rychlým občerstvením). Vychází z principu "stoy", snahou je dosažení funkčnosti a modularity při zachování jednoduchosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. BcA. Oldřich Sládek