Práce ateliérů ZAN

LIVKO v Riegrových sadech

Helena Křivková

Anotace

V návrhu COWORKU jsem se snažila vytvořit otevřený prostor, který ale bude zároveň poskytovat větší soukromí pro práci. Objekt se skládá ze dvou částí: menší kde je umístěn sdílená bytová jednotka pro čtyři obyvatele a větší, kde se nachází hlavní pracovní prostor s kancelářemi a kuchyňkou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková