Práce ateliérů ZAN

Coworking v Riegerových sadech

Matěj Zikmunda

Anotace

Coworkingové centrum v Riegerových sadech nabízí klidné místo k práci v prostředí, které se podobá skalnímu městu. Soubor staveb vytváří malé městečko, ve kterém se každý můžete tak trochu schovat. Betonové polygony dodávají stavbě na vážnosti, avšak použitím růžové pigmentace dochází ke změkčení hmoty. Koncepce vychází z toho, že člověk při každé práci potřebuje čas od času znovu probudit své smysly, odpočinout si, projít se na čerstvý vzduch. Proto jsou jednotlivé místnosti propojeny venkovními chodníčky. Návštěvníkům a obyvatelům centra je tak tato nucená procházka jakousi náhradou za rituál ranní cesty do práce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Šárka Sodomková