Závěrečné práce

Konverze areálu Winternitzových mlýnů v Pardubicích

Bc. Alena Poslušná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá konverzí do nedávná fungujícího  areálu automatických Winternitzových mlýnů na Bílém předměstí v Pardubicích. Návrh řeší využití historicky cenných budov citlivou přestavbou objektů, která vystihuje charakter místa, a urbanistické řešení území vzniklého po zboření nevhodných objektů. Práce zahrnuje i úpravu dvora a přilehlých ploch okolí areálu, které navazuje na strukturu stávajícího města. Cílem návrhu je zapojení areálu do života města, podtrhnout historickou hodnotou památky a zachování industriálního ducha areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.